مذهب ابو الفضل رشید الدین میبدی

مطالب تفسیر کشف الاسرار و عدة الابرار گویای آن است که مؤلف آن از معتقدان به مذهب تسنن و نسبتا متعصب است; زیرا هرچند بخشی از فضائل حضرت علی(ع) وحضرت فاطمه(س) و بعضی دیگر از امامان معصوم علیهم‏السلام را ذکر کرده و گاه از آنان با تمجید یاد نموده است، ولی در موارد بسیاری از این کتاب، اهل سنت و جماعت را ستوده است

از مطالعه کشف الاسرار به دست می‏آید که میبدی از پیروان مکتب شافعی است; زیرا هرچند به این مطلب تصریح نکرده است و در بعضی از موارد دیدگاه مالک واحمد و ابوحنیفه را نیز نقل می‏کند، ولی در موارد بسیار، بلکه در همه جا، آرای شافعی را در مسائل فقهی نقل نموده و گاهی بر آن دلیل هم آورده است و در بعضی موارد، قیاس را که مبنای فقهی‏ابوحنیفه است، مردود می‏شمارد.

مواردی که دیدگاه شافعی را نقل کرده یا بر آن دلیل آورده، بسیار است از مطالعه این موارد علاوه بر مکتب فقهی او میزان دانش فقهی وی نیز معلوم می‏شود.

میبدی در آغاز تفسیر کشف الاسرار، پس از بیان این که در این کتاب در هر مجلس سه نوبت‏سخن خواهد گفت، وبت‏سوم را نوبت‏بیان رموز عارفان و اشارات صوفیان و لطائف مذکران معرفی نموده است و در نوبتهای سوم این تفسیر، از صوفیان و عارفانی چون سری سقطی، بویزید بسطامی، بوبکر شبلی، جنید بغدادی، ذوالنون مصری، حسن بصری، ابوبکر واسطی، بشر حافی، حسین بن منصور حلاج، بوبکر قحطبی، سفیان ثوری، ابوالقاسم گرگانی، معروف کرخی، رابعه عدویه و بویژه خواجه عبدالله انصاری با تجلیل و احترام یاد نموده، حکایتها از آنان آورده، و مناجاتها و سخنها از آنان نقل کرده است.

/ 2 نظر / 108 بازدید
محمدرضا

سلام آقا شوخی بود، از بس مطالب مذهبی و حوزوی تو وبلاگ هست، به شوخی این حرفو زدم. چاکریم

امیر

تبلیغات رایگان در کانال " میبد آگهی " @Meybodagahi