برج و بارو و دروازه شارستان

بخشی از برج و بارو و خندق و همچنین دروازه غربی شارستان قدیم میبد در ضلع شرقی مجموعه کاروانی رباط و چسبیده به آن قرار دارد .این مجموعه از بازمانده های دروازه ها و همچنین حصار قدیم میبد می باشد که در دوره ساسانی طبق اصول شهرسازی آن دوره صورت گرفته است .

x1330borj%20va%20baroo%20(7).jpg 

/ 0 نظر / 26 بازدید