شاهراه ری – کرمان

شاهراه باستانی ری کرمان که از کنار شهر تاریخی میبد می گذرد یکی از معابر باستانی ایران است که ازغرب تا شرق کشور کشیده شده و شهرهای  متعددی چون کرمانشاه ، همدان ، قزوین ، ری ،قم ، کاشان ، نائین ، میبد ، یزد ، مهریز ، کرمان ، بم و زابل در این مسیر واقع بوده اند . این شاهراه علاوه بر اینکه مورد استفاده کارونهای بازرگانی و نظامی  سیاحتی بوده است به عوان یک مسیر ارتباط پستی قدیمی نیز مور استفاده قرار می گرفته است .

x131814.JPG

/ 0 نظر / 19 بازدید