برج کبوترخانه

این برج که در حال حاضر به برج فرمانداری معروف است تنها کبوترخانه موجود در شهر می باشد . پوسته عظیم خشتی با شش جرز داخل ، اعضای اصلی کالبدی بنا را تشکیل می دهند . ورودی کوچکی در سمت غرب این برج قرار دارد و دو رامپ پله حرکت عمودی این مجموعه را فراهم ساخته است  . بدنه جرزهای برج کبوترخانه ازحفره هایی به ابعاد 20*20 سانتیمتر ساخته شده که هر یک آشیانه کبوتران می باشد . چهاربرجک و یک برج میانی بر روی سقف در جهت ورود و خروج کبوتران قرار داشته و رنگ تند مقرنسها عامل جذب پرندگان بوده است .

                                        

                                                      

x1331borje%20kabutarkhaneh%20(2).JPG

/ 1 نظر / 16 بازدید
شجاع زارعی

اين تصوبر مربوط به برج محمودآباد می باشد.